วง Inifinite ถ่ายภาพในนิตยสาร 1st Look

วง Inifinite ถ่ายภาพในนิตยสาร 1st Look ในแบบภาพขาวดำ