ภาพโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ตของวง Infinite สำหรับคอนเสิร์ต That Summer แบบที่ 2

ทาง Woolim Entertainment เผยภาพโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ตของวง Infinite สำหรับคอนเสิร์ต That Summer แบบที่ 2 ออกมา

 

คอนเสิร์ตนี้จะเริ่มแสดงในวันที่ 8 ถึง 12 สิงหาคมที่ AX Hall กรุงโซล