อีฮโยริ (Lee Hyori) ถ่ายภาพเซ็กซี่ในนิตยสาร Cosmopolitan

นักร้องอีฮโยริ (Lee Hyori) ถ่ายภาพเซ็กซี่ในนิตยสาร Cosmopolitan

 

โดยภาพชุดนี้ได้ถ่ายในแนว Rockstar ที่เซ็กซี่และจะถูกตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับปักษ์เดือนกันยายน