โซจิซบ (So Ji Sub) ปรากฎตัวที่ย่านฮงเด!

จู่ๆ โซจิซบ (So Ji Sub) ปรากฎตัวที่ย่านฮงเดและได้รับความสนใจจากกลุ่มคนอย่างมาก เพราะว่าทุกๆ คนอยากได้เห็นตัวเขา

 

ภาพของเขาที่ไปย่านฮงเดถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ทพร้อมข้อความว่า “รายการ Guerilla Date ของโซจิซบที่ย่านฮงเด”