Julien Kang และยูนเซอา (Yoon Se Ah) เต้นเพลง Gangnam Style

Julien Kang และยูนเซอา (Yoon Se Ah) เต้นล้อเลียนเพลง Gangnam Style จาก Psy ในวันที่ 22 กันยายนในรายการ We Got Married ทางสถานี MBC

 

พวกเขาทั้ง 2 คนตัดสินใจใช้เวลาด้วยกันในการล้างรถในขณะที่อยู่ๆ Julien Kang เปิดเพลง Gangnam Style และเริ่มเต้นท่าม้าของ Psy

 

โดยยูนเซอาก็เต้นอย่างน่าประทับใจ พิธีกรกล่าวว่า “ยูนเซอาเต้นเก่งมาก” แล้วพวกเขายังเต้นท่า Elevator Dance ของโนฮงชอล (Noh Hong Chul) อีกด้วย

 

ยูนเซอากล่าวว่า “อุปสรรคที่พวกเราไม่สามารถเข้าใจกันได้จากภาษา สามารถเข้ากันได้ดีในการเต้นค่ะ” โดย Julien Kang กล่าวว่า “ผมรู้สึกสนุกมากเมื่อตอนที่เต้นของโนฮงชอลครับ ผมคิดว่าผมจะลองเต้นทุกๆ เมื่อที่เธอผิดหวังครับ”