G-Dragon ทักทายแฟนๆ ด้วยภาพของแทยาง (Tae Yang)

G-Dragon ทักทายแฟนๆ ด้วยภาพของแทยาง (Tae Yang) ที่ดูเหมือนว่าจะหลงรักลูกสุนัขของ GD คือ Jolie

 

ในวันที่ 1 ตุลาคม G-Dragon ทวีทด้วยภาพพร้อมข้อความว่า “YB กับ Jolie”