ภาพทีเซอร์สำหรับผลงานใหม่ของวง miss A!

ภาพทีเซอร์สำหรับผลงานใหม่ของวง miss A ที่เป็นภาพของมิน (Min) และเฟย (Fei) สำหรับผลงาน Independent Women Pt. 3