วง ZE:A ถ่ายภาพสำหรับนิตยสารแฟชั่น Elle

จุนยอง (Jun Young), ซีวาน (Si Wan), มินอู (Min Woo) และ Kevin จากวง ZE:A โพสท์ท่าถ่ายภาพสำหรับนิตยสารแฟชั่น Elle