G-Dragon ทักทายแฟนๆ ด้วยภาพเก่าของ Psy และท็อป (T.O.P)

G-Dragon ทวีทด้วยภาพเก่าของ Psy และท็อป (T.O.P)

 

ในวันที่ 26 ตุลาคม G-Dragon ยังเขียนข้อความว่า “Gangnam Style เมื่อปีที่แล้วครับ”