อีฮโยริ (Lee Hyori) ไปนิวยอร์คเพื่อถ่ายภาพ Vogue

อีฮโยริ (Lee Hyori) เดินทางไปนิวยอร์คเพื่อร่วมงานถ่ายภาพของนิตยสารแฟชั่น Vogue