โปสเตอร์เดี่ยวคอนเสิร์ต 2PM Tour 2012 ‘What Time Is It?’

เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ต 2PM Tour 2012 ‘What Time Is It?’ โดยวง 2PM เปิดตัวภาพโปสเตอร์โปรโมทของสมาชิกแต่ละคนออกมา