อูยอง (Woo Young) อวดสีผมใหม่?

อูยอง (Woo Young) จากวง 2PM โชว์สีผมใหม่ของเขาในข้อความที่ทวีทของเขา

 

ในวันที่ 12 พฤศจิกายนเขาทวีทข้อความทักทายอัพเดทแฟนๆ