โจควอน (Jo Kwon) และอูยอง (Woo Young) ถ่ายภาพในนิตยสาร CeCi

โจควอน (Jo Kwon) จากวง 2AM และอูยอง (Woo Young) จากวง 2PM ร่วมถ่ายภาพในนิตยสาร CeCi