อีจุน (Lee Joon) ถ่ายภาพในนิตยสารแฟชั่น Nylon

อีจุน (Lee Joon) จากวง MBLAQ ถ่ายภาพสำหรับฤดูหนาวในนิตยสารแฟชั่น Nylon