โบร่า (Bora) และดาซอม (Da Som) ถ่ายภาพในนิตยสาร High Cut

โบร่า (Bora) และดาซอม (Da Som) จากวง Sistar ถ่ายภาพในนิตยสาร High Cut ซึ่งพวกเธอใช้กระเป๋าแบรนด์ดัง Coach ในการถ่ายภาพนี้