Suzy เป็นพิธีกรงาน 2012 KBS Entertainment Awards

ทางสถานี KBS ประกาศว่า Suzy จากวง miss A ถูกเลือกอย่างเป็นทางการในการเป็นพิธีกรร่วมในงาน 2012 KBS Entertainment Awards

 

โดยเธอจะร่วมงานกับชินดงยับ (Shin Dong Yup) และผู้ประกาศอีจิเอ (Lee Ji Ae) ที่งานจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งชินดงยับและอีจิเอเคยเป็นพิธีกรร่วมกันตั้งแต่ปี 2010 และยูนอา (YoonA) จากวง SNSD ร่วมเป็นพิธีกรกับชินดงยับและอีจิเอในปีที่แล้ว

 

งานรางวัล 2012 KBS Entertainment Awards ถูกวางแผนให้ออกอากาศไลฟ์ในวันที่ 22 ธันวาคมในช่วงบ่าย