ภาพก่อนเข้าวงการของแทยอน (Tae Yeon), ยูนอา (YoonA) และจูยอน (Joo Yeon)

ภาพก่อนเปิดตัวเข้าวงการของไอดอลได้รับความสนใจ

 

แฟนๆ ต่างเปรียบเทียบของแทยอน (Tae Yeon) และยูนอา (YoonA) จากวง SNSD พร้อมกับภาพของจูยอน (Joo Yeon) จากวง After School ก่อนและหลังจากที่เปิดตัวเข้าวงการแล้ว ซึ่งพวกเธอต่างดูสวยแม้กระทั่งก่อนเปิดตัวเข้าวงการ