การเต้นท่าแบบตลกๆ ของท็อป (T.O.P) และแทยาง (Tae Yang) ได้รับความสนใจ

การแข่งขันเต้นท่าแบบตลกๆ ของท็อป (T.O.P) และแทยาง (Tae Yang) ได้รับความสนใจ

 

ในวันที่ 4 มกราคมภาพนี้ถูกอัพโหลดทางออนไลน์และได้รับความสนใจจากชาวอินเทอร์เน็ทอย่างมาก