แฟนๆ ของชานซอง (Chan Sung) บริจาคข้าวสารและถ่านหิน

แฟนๆ ของชานซอง (Chan Sung) บริจาคข้าวสารและถ่านหินภายใต้ชื่อของเขาสำหรับการโปรโมทละครเรื่องใหม่

 

โดยบริจาคข้าวสารทั้งหมด 40 กิโลกรัมและถ่านหิน 3,890 ก้อน