วง C.N. Blue ถ่ายภาพในนิตยสาร CeCi

วง C.N. Blue ถ่ายภาพในนิตยสาร CeCi หลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย