คูฮาร่า (Goo Hara) ถ่ายภาพในนิตยสารแฟชั่น Vogue

คูฮาร่า (Goo Hara) ถ่ายภาพในนิตยสารแฟชั่น Vogue ซึ่งเธอร่วมในโปรเจค Pink Wings