วง SHINee ถ่ายภาพในนิตยสาร Nylon และนิตยสาร L’Officiel Hommes

วง SHINee ไม่ได้กลับมาเพียงแค่ผลงานเพลง Dream Girl เท่านั้น

 

แต่พวกเขาถ่ายภาพในนิตยสาร Nylon ฉบับปักษ์เดือนมีนาคมและในนิตยสาร L’Officiel Hommes อีก 16 หน้า