วง miss A ถ่ายภาพด้วยกันที่สิงคโปร์

วง miss A ถ่ายภาพด้วยกัน

 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Suzy ทวีทด้วยภาพและข้อความว่า “ถ่ายด้วยกันที่สิงคโปร์ค่ะ วง miss A!”