วง EXO-M ชนะรางวัล Most Popular Band!

วง EXO-M ชนะรางวัล Most Popular Band จากงาน Billboard Music Festival ประจำปีครั้งที่ 13

 

ในวันที่ 14 เมษายนงาน Mangolian Cow Sour Yogurt Annual Billboard Music Festival ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่ Poly Theater ที่นานซาน เซิ่นเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งวง EXO-M รับรางวัล Most Popular Band เป็นปีที่ 2

 

สมาชิกในวงขึ้นมากล่าวขอบคุณหลังจากที่ได้รับรางวัล พร้อมกับการแสดงเพลง Angel และเพลงยอดนิยมของพวกเขา MAMA

 

ขอแสดงความยินดีกับวง EXO-M!