JYJ เป็นตัวแทนของเกาะเชจูสำหรับแคมเปญ Seven Wonders of Nature

JYJ จะเป็นตัวแทนของเกาะเชจูสำหรับแคมเปญ Seven Wonders of Nature ซึ่งพวกเขาถูกเลือกให้เป็นทูตสัมพันธ์สำหรับเกาะสำหรับการโปรโมทที่ต่างประเทศ

 

ด้วยชื่อเสียงของ JYJ จึงทำให้ที่เกาะโหวดให้เขาเป็นหนึ่งใน New Seven Wonders of Nature จากทาง New Seven Wonders Committee ในฐานะตัวแทนของเกาะ ทาง JYJ จะโปรโมทช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของเกาะ โดยพวกเขาถูกเลือกจากชื่อเสียงและการที่พวกเขาครองใจชาวต่างประเทศ

 

โดยมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะร่วมงานพิธีอย่างเป็นทางการ