ลีบยองฮุน (Lee Byung Hun) ออกรายการของทาง CNN!

ลีบยองฮุน (Lee Byung Hun) ออกรายการของทาง CNN! ทางรายการ Talk Asia