โจวติงเหว่ย - Judy Zhou

周定緯
วันเกิด / วันก่อตั้ง
11 สิงหาคม 1987
ชาย