ซูช่าง - Shu Chang

舒畅
วันเกิด / วันก่อตั้ง
1 ธันวาคม 1987
หญิง