เจอรี่ เหยียน - Jerry Yan [F4]

言承旭 / เหยียนเฉิงซวี่ / เหยียน เฉิง ซี่ว์
วันเกิด / วันก่อตั้ง
1 มกราคม 1977
ชาย