อู๋เจี้ยนหาว - Vanness Wu [F4]

吳建豪 / แวนเนส วู
วันเกิด / วันก่อตั้ง
7 สิงหาคม 1978
ชาย