จูเสี้ยวเทียน - Ken Chu [F4]

朱孝天 / Zhu Xiao Tian / Ken Chu / Ken Zhu
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 มกราคม 1979
ชาย