โจวหยูหมิน (ไจ๋ไจ๋) - Vic Zhou [F4]

周渝民 / Chou Yu Min / Zhou Yu Min
วันเกิด / วันก่อตั้ง
9 มิถุนายน 1983
ชาย