Love And Honor - เกียรติยศรัก คมดาบซามูไร

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
武士の一分
ชื่อหนังอื่นๆ
Bushi no ichibun, บุฉิโนะอิจิบุง
นักแสดง
Takuya Kimura, Rei Dan, Mitsugoro Bando, Takashi Sasano
กำกับโดย
Yoji Yamada
ประเภท
Drama, Romance
Produced By
N/A
Written By
Shuuhei Fujisawa, Yoji Yamada, Emiko Hiramatsu, Ichiro Yamamoto
ปี
2006
ระยะเวลา (นาที)
121
วันที่เข้าฉาย
2006-10-01
วันที่เข้าฉาย (เพิ่มเติม)
General Release on December 1, 2006
วันที่เข้าฉายในไทย
2007-06-14
วันที่เข้าฉายในไทย (เพิ่มเติม)
N/A