กวนหลี่เจี๋ย - Eddie Kwan

關禮傑
วันเกิด / วันก่อตั้ง
5 กุมภาพันธ์ 1962
ชาย