อู๋จุน - Wu Zun [Fahrenheit]

吳尊
วันเกิด / วันก่อตั้ง
10 ตุลาคม 1980
ชาย