เหยียนหย้าหลุน - Aaron Yan [Fahrenheit]

炎亞綸 / Yan Ya Lun / เหยียนหย่าหลุน
วันเกิด / วันก่อตั้ง
20 พฤศจิกายน 1986
ชาย