มิเชล เหว่ย - Michelle Wai

衞詩雅 / 詩雅 / 诗雅
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 พฤศจิกายน 1984
หญิง