ฉีหยิ่ง - Qu Ying

瞿穎
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 กรกฎาคม 1971
หญิง