กงซินเหลียง - Gong Xin Liang

巩新亮
วันเกิด / วันก่อตั้ง
1 เมษายน 1984
หญิง