เบื้องหลังการถ่ายทำพิเศษของละครเรื่อง Playful Kiss จากโปรดักชั่น!

เบื้องหลังการถ่ายทำพิเศษของละครเรื่อง Playful Kiss จากโปรดักชั่นอย่างเป็นทางการ พร้อมวีดีโอการถ่ายทำและคำบรรยาย

01

02

03

การถ่ายทำพร้อมคำบรรยาย

01

02

03

NG