ภาพคิมฮยอนจุง (Kim Hyun Joong) กับนักแสดงใน Playful Kiss!

ภาพคิมฮยอนจุง (Kim Hyun Joong) กับนักแสดงใน Playful Kiss!

NG พร้อมบรรยายอังกฤษ