ละคร Playful Kiss ตอนที่ 2 ของตอนพิเศษเปิดตัวแล้ว!

ละคร Playful Kiss ตอนที่ 2 ของตอนพิเศษเปิดตัวแล้ว!

เบื้องหลังการถ่ายทำ
01

02