หลอไห่ซาน - Kama Lo

罗凯珊 / 羅凱珊
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 พฤศจิกายน 1988
หญิง