ลู่หลี่ปิง - Lu Li Ping

吕丽萍
วันเกิด / วันก่อตั้ง
3 เมษายน 1960
หญิง