จางจิงชู - Zhang Jingchu

张静初 / 張靜初
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 กุมภาพันธ์ 1980
หญิง