อู๋เค่อฉวิน - Kenji Wu

吳克群
วันเกิด / วันก่อตั้ง
18 ตุลาคม 1979
ชาย