ซูโหย่วเผิง - Alec Su

蘇有朋 (苏有朋) / Su You Peng
วันเกิด / วันก่อตั้ง
11 กันยายน 1973
ชาย