กัวผิ่นเชา - Dylan Kuo

郭品超 , Guo Pin Chao
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 มิถุนายน 1977
ชาย