เผิงอวี๋เอี้ยน - Eddie Peng

彭于晏 / Peng Yu Yan / เผิงอวี๋เอี้ยน
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 มีนาคม 1982
ชาย