จอร์จ หู - George Hu

胡宇崴 / Hu Yu Wei
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 กรกฎาคม 1982
ชาย